Casa > Blog > Contingut
S'ha de prestar especial atenció a l'ús del cable de posada a terra (dos)
- Jul 19, 2018 -

1. El nou personal ha de passar per la formació i l'estudi de la línia de terra, i després de l'examen està habilitat, poden participar de forma independent en el funcionament o ús del cable de connexió a terra.

2. Segons diferents nivells de tensió, seleccioneu el cable de connexió corresponent.

3. Està estrictament prohibit utilitzar altres cables metàl·lics en comptes de cables de connexió a terra.

4. El treball en el lloc no ha d'estar vinculat al cable de terra o al canvi no autoritzat de les línies de terra.

5. El cable de posada a terra té dos costats. Té la funció de seguretat. Si s'utilitza indegudament, també produirà efectes destructius. Per tant, el cable de posada a terra s'ha de retirar a temps. L'interruptor amb cable de posada a terra danyarà els equips elèctrics i destruirà l'estabilitat de la xarxa elèctrica, la qual cosa provocarà greus accidents elèctrics malignes.