Casa > Notícies > Contingut
GE llança nou terreny tipus fulla detecció sistema
- Oct 16, 2018 -

GE ha introduït un nou sistema de detecció de fulla terrestres que poden reduir els costos operatius i de manteniment en un 25%.

El nou mètode combina la tecnologia d'imatge tèrmica amb anàlisi espectre acústic banda ampla que permet detectar anomalies fulla GE i altres fabricants fan.

GE va dir que la transmissió en temps real de dades redueix la necessitat d'inspecció superior de Torre, i uns 1.500 unitats han estat inspeccionats a través de la tecnologia, amb un temps d'inspecció mitjana d'uns 15 minuts per unitat.

El sistema s'instal·la a la part inferior de la torre de l'aerogenerador. Quan la fulla de gira sota la càrrega eficaç, una sèrie de registres es fan sobre la fulla.

Aquest sistema pot realitzar la detecció en temps real de salut fulla sobre el terreny, amb funció de anàlisi d'imatge digital avançada, pot detectar i analitzar diverses anomalies.Pot també automàticament detecta i analitza el so per determinar la ubicació exacta del problema.

El sistema pot detectar i analitzar una sèrie de defectes, incloent-hi esquerdes de fatiga, escriptori de delaminació, vinculació problemes, bons fractura, esquerdes i així successivament.

GE dir el sistema és actualment en ús a Amèrica del Nord i s'estendrà a altres zones en els propers mesos.