Casa > Notícies > Contingut
Precaucions per a la instal·lació d'aïlladors de vidre
- Feb 20, 2016 -

Els aïllants i la carcassa de la paret s'han d'inspeccionar abans de la instal·lació, la porcellana, la brida ha d'estar completa sense esquerdes, enganxar-se a l'ompliment de la combinació completa i forta.

Un aïllant de pilar muntat en el mateix plànol o en un pla vertical o en la part superior d'una carcassa de paret, s'hauria d'ubicar al mateix pla, la seva posició en la línia central hauria de complir els requisits del disseny, la línia de línia d'autobusos de la línia del centre d'instal·lació del Pilar Insulator la mateixa línia, la seva base o brida no serà enterrada en capa de formigó ni enrotllat.

L'apilador aïllant del pilar, la línia central hauria de ser consistent, la fixació ha de ser ferma, els suports han de ser complets, no hi ha cap base i el barret superior del aïllament del pilar intern de cautxú de baix voltatge i les parts fixes metàl.liques entre la superfície de contacte ha de ser un gruix de coixí no menys de 1,5 mm de goma o embolcall de coixí de paper d'amiant.